Η εταιρεία Bobble δημιουργεί μία προσωπική σχέση με τα άτομα που μοιράζονται το πάθος της για προϊόντα συνεπή προς την ανθρώπινη υγεία, τα οποία σέβονται το περιβάλλον και ταυτόχρονα είναι διασκεδαστικά και όμορφα.

Ιδρύθηκε το 2008 στην Αμερική, με σκοπό τον περιορισμό της χρήσης του εμφιαλωμένου νερού και την διάδοση του πόσιμου νερού δικτύου, αλλά με έναν εντελώς πρωτότυπο και υγιεινό τρόπο. Η εταιρεία κανοτομεί σχεδιαστικά και λειτουργικά με τα φίλτρα νερού ενεργού άνθρακα, τα οποία έχουν την δυνατότητα να διασπούν το χλώριο του πόσιμου νερού (των δικτύων ύδρευσης), να συγκρατούν βαρέα μέταλλα και οποιουσδήποτε μικροοργανισμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία των ανθρώπων.

Οι "πελάτες" της Bobble βλέπουν τον κόσμο όπως και η εταιρεία: μία μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα μας μπορεί να προστατεύσει τη φύση, να συμβάλλει στην βελτίωση των οικοσυστημάτων και να στοχεύσει σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλη την ανθρωπότητα.