Μόνο Ελληνικά Βιο: Είναι καιρός να ανακτήσουμε τις καλλιέργειες που βρίσκονται από πάντοτε στην Ελληνική γη, να ενισχύσουμε τους αγρότες και παραγωγούς αυτών των προϊόντων, να δείξουμε πως υπάρχει σοβαρή και αξιόπιστη καλλιέργεια σπόρων, δημητριακών και πρώτων υλών που υπερτερούν όλων των εισαγόμενων καθώς η χλωρίδα του τόπου μας είναι μοναδική!

Προτιμάμε παραγωγούς που σέβονται το περιβάλλον, καλλιεργούν με παραδοσιακό τρόπο και τηρούν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις βιολογικής καλλιέργειας.